Radonsanering

RADONSUG – BÄTTRE OCH MER KOSTNADSEFFEKTIV METOD

Vid problem med radon från marken är installation av en radonsug den vanligast använda metoden för att sänka radonhalten inomhus. Vid markradonproblem är en radonsug oftast en både bättre och mer kostnadseffektiv metod än vad förbättring av ventilationen inomhus är.  Om det förutom problem med markradon finns en betydande radonavgång från blåbetong i byggnaden måste dock radonsugen kompletteras med en förbättring av ventilationen. Radonsugar används i byggnader grundlagda med platta på mark och vid grundläggning med källare eller suterräng.

  • Radonsug installtion