question mark on chalk board
Radonbesiktning

10 viktiga fakta om radonmätning

Långvarig exponering för radon kan leda till lungcancer. Men oroa dig inte – radonmätning är en enkel och effektiv åtgärd du kan vidta för att skydda dig själv och din familj.

1. Skydda din hälsa: Att mäta radonhalten i ditt hem är en viktig del av att förebygga lungcancer. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning, och beräknas orsaka cirka 500 dödsfall per år i Sverige.

2. Sinnesfrid: Att veta att du har en säker radonnivå hemma ger dig sinnesfrid. 

3. Enkelt och bekvämt: Radonmätning är en process som kan utföras av dig själv. Du kan enkelt beställa hem radondosor.

4. Riktvärdet för radon i hus och allmänna lokaler är 200 Bq/m3.

5. Snabba resultat: Du kan få resultat från din radonmätning inom någon vecka vilket ger dig möjlighet att vidta åtgärder snabbt om det behövs.

6. Experthjälp tillgänglig: Om du behöver hjälp med radonmätning eller radonsanering finns det många kvalificerade företag som kan erbjuda dig professionell hjälp.

7. Stöd från myndigheter: Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten tillhandahåller information och resurser om radon och radonmätning. Du kan besöka deras webbplats eller kontakta dem för att få mer information.

8. Skydda din familj: Radon kan påverka alla. Att mäta radonhalten i ditt hem är ett viktigt steg för att skydda hela din familjs hälsa.

9. Öka värdet på din bostad: Att åtgärda radonproblem kan öka värdet på din bostad och göra den mer attraktiv för potentiella köpare.

10. Radonmätning är en enkel och effektiv åtgärd du kan vidta för att förbättra din hälsa och din familjs välmående.

Vänta inte – ta reda på om du har radon i ditt hem redan idag!

Radonmätning är det enda sättet att garantera en radonsäker livsmiljö. Kontakta en auktoriserad expert på radon för att få mer information och hjälp med att genomföra en radonmätning