Kontakt

Kontakta och få hjälp hos ett ackrediterat företag specialiserat på radon.

En besiktningsman hjälper till med att ge en klar bild av hur radonet kommer in och hur det kan tas bort. Huskonstruktionen ses över och en genomgång av byggnaden/huset görs. Ventilationen kontrolleras, läckor söks och gammastrålning från byggnaden mäts. När allt är gjort och genomgånget får man reda på vilka åtgärder som krävs för att komma åt problemen. Det finns olika sätt att radonsanera på, beroende på var radon kommer från.