pexels-photo-280229.jpeg
Radonbesiktning

Radonbesiktning

Radon är en osynlig, luktfri och radioaktiv gas som kan vara farlig för din hälsa. Den orsakar lungcancer och är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. Radon kan finnas i din bostad och det är därför viktigt att du gör en radonbesiktning.

Här är nio viktiga fakta om radon och radonbesiktning:

1. Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Den kan sippra in i din bostad genom otätheter i grunden eller genom byggnadsmaterial.

2. Varför är radon farligt?

Radon kan orsaka lungcancer. Om du utsätts för höga halter av radon under en längre tid ökar risken att drabbas av lungcancer.

3. Hur vet jag om jag har radon i min bostad?

Du kan mäta radonhalten i din bostad med en radondosor. Det är enkelt att göra och dosor kan beställas från specialiserade företag.

4. Vad gör jag om jag har för höga radonhalter?

Om du har för höga radonhalter i din bostad behöver du vidta åtgärder för att sänka radonhalten. Du kan beställa en radonbesiktning för att få hjälp att identifiera källan till radonet och få förslag på lämpliga åtgärder.

5. Vad kostar en radonbesiktning?

Kostnaden för en radonbesiktning varierar beroende på var du bor och hur stor din bostad är.

6. Vem kan utföra en radonbesiktning?

Det finns certifierade radonbesiktningsmän som kan utföra en radonbesiktning.

7. När ska jag göra en radonbesiktning?

Om det visar sig att du har förhöjda halter, 

8. Vilka åtgärder kan jag vidta för att sänka radonhalten?

Det finns en rad olika åtgärder du kan vidta för att sänka radonhalten i din bostad. Vanliga åtgärder är ökad ventilation, tätning och radonbrunn.

9. Varför är det viktigt att göra en radonbesiktning?

Att göra en radonbesiktning är en viktig investering i din hälsa. Radon är en osynlig fara, men genom att mäta radonhalten och vidta åtgärder för att sänka den kan du skydda dig och din familj.

Att mäta radon och vidta åtgärder vid förhöjda halter är avgörande för att skydda din hälsa!

Här är några ytterligare tips:

  • Beställ en radonmätare och gör en radonmätning i din bostad.
  • Om du har för höga radonhalter, beställ en radonbesiktning.
  • Vidta åtgärder för att sänka radonhalten i din bostad.

Genom att vara försiktig och vidta åtgärder kan du skydda dig och din familj från radonets faror!