Radonbesiktning

10 viktiga fakta om radonmätning

Långvarig exponering för radon kan leda till lungcancer. Men oroa dig inte – radonmätning är en enkel och effektiv åtgärd du kan vidta för att